Pravilnik o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice

NN 41/2000 (18.4.2000.), Pravilnik o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

970

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, broj 53/91., 28/92 i 113/93), ministar unutranjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA DOMOVNICE

Članak 1.

Za obrazac domovnice građanin plaća iznos od 5 kuna.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnik stavlja se izvan snage Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice (»Narodne novine«, broj 22/95).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-64-80389/99
Zagreb, 7. travnja 2000.

Ministar
Šime Lučin, v. r.