Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 42/2000 (20.4.2000.), Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

995

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94 i 108/95), ministar rada i socijalne skrbi, donosi

NAREDBU

O UTVRĐIVANJU SVOTE CENZUSA REDOVNIH NOVČANIH PRIHODA IZ ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

I.

Svota cenzusa redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata usklađuje se prema visini prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1999. godini i od 1. travnja 2000. godine iznosi 916,50 kn mjesečno po članu kućanstva.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2000. godine.

Klasa: 011-02/00-01/03
Urbroj: 524-01-00-1
Zagreb, 17. travnja 2000.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.