Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Preko

NN 43/2000 (21.4.2000.), Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Preko

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1000

Na temelju članka 84d. stavka 1. Zakona o lokalnoj samo-upravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92, 94/93, 117/93 i 128/99) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2000. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U OPĆINI PREKO

1. Povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Preko imenuje se Vlado Vidović.

2. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost povjerenika Vlade Republike Hrvatske danom objave ovog Rješenja.

3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

4. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/00-07/08
Urbroj: 5030109-99-1
Zagreb, 20. travnja 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.