Rješenje o ukidanju Rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske klasa: Up/I-450-08-97-01/159, Urbroj: 567-03/99-5 od 1. lipnja 1999

NN 43/2000 (21.4.2000.), Rješenje o ukidanju Rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske klasa: Up/I-450-08-97-01/159, Urbroj: 567-03/99-5 od 1. lipnja 1999

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE
PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1006

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), na temelju članka 255. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, (»Narodne novine« 53/91), na prijedlog trgovačkog društva Radić i Radić d.o.o., Poreč, Aldo Negri 1, radi obnove postupka u predmetu privremenog oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Ukida se rješenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske klasa: UP/I-450-08/97-01/159 urbroj: 567-03/99-5 od 1. lipnja 1999. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/00-01/118
Urbroj: 567-03/00-03
Zagreb, 30. ožujka 2000.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.