Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Preko

NN 43/2000 (21.4.2000.), Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Preko

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

999

Na temelju članka 84b. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92, 94/93, 117/93 i 128/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2000. godine donijela

RJEŠENJE

O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PREKO

I.

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Preko, a vijećnicima Općinskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će posebnim rješenjem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Preko.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća, načelnika i Općinskog poglavarstva Općine Preko.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u općinskom proračunu.

V.

Ovo Rješenje je konačno i stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/00-03/04
Urbroj: 5030102-00-1
Zagreb, 20. travnja 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.