Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenja bolesti ovisnosti

NN 44/2000 (26.4.2000.), Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenja bolesti ovisnosti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1018

Na temelju članka 24. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (»Narodne novine«, broj 53/91 i 26/93) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PRAĆENJA BOLESTI OVISNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrasci za izvješćivanje u području stacionarne zdravstvene zaštite i praćenja bolesti ovisnosti, koji se objavljuju kao prilog ovom Pravilniku i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Rokovi za dostavu i obradu popunjenih obrazaca iz članka 1. objavljuju se u Programu statističkih istraživanja za Republiku Hrvatsku.

Članak 3.

Propisane obrasce dužne su ispunjavati te dostavljati Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo sve zdravstvene ustanove, te zdravstveni djelatnici u privatnim praksama i centri za bolesti ovisnosti županija ili gradova.

Članak 4.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradit će upute o popunjavanju i primjeni izvještajnih obrazaca u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.

Klasa: 011-01/00-01/36
Urbroj: 534-02-03-00-01
Zagreb, 10. travnja 2000.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.