Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 45/2000 (28.4.2000.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1039

Na temelju članka 169. stavka 4. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« br. 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika (»Narodne novine« br. 38/94, 82/94, 50/95, 62/95, 79/95, 86/95, 32/96, 35/97, 56/97 i 131/97) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem:

»11. u POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI kod nadležnosti Općinskog suda u Našicama u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« mjesto Ðurđenovac i brojka »1« u njegovoj ravnini brišu se, a u ravnini službenog sjedišta Našice brojka »1« zamjenjuje se brojkom »2«.«

»12. u BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI kod nadležnosti Općinskog suda u Novoj Gradiški u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« mjesto Okučani i brojka »1« u njegovoj ravnini brišu se, a u ravnini službenog sjedišta Nova Gradiška brojka »1« zamjenjuje se brojkom »2«;

- kod nadležnosti Općinskog suda u Slavonskom Brodu u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« mjesto Oriovac i brojka »1« u njegovoj ravnini brišu se, a u ravnini službenog sjedišta Slavonski Brod brojka »3« zamjenjuje se brojkom »4«.«

- »14. u OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI kod nadležnosti Općinskog suda u Ðakovu u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« mjesto Semeljci i brojka »1« u njegovoj ravnini brišu se, a u ravnini službenog sjedišta Ðakovo brojka »2« zamjenjuje se brojkom »3«;

- kod nadležnosti Općinskog suda u Osijeku u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« mjesto Erdut i brojka »1« u njegovoj ravnini brišu se, a u ravnini službenog sjedišta Osijek brojka »6« zamjenjuje se brojkom »7«.«

- »17. u SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI kod nadležnosti Općinskog suda u Sinju u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« mjesto Trilj i brojka »1« u njegovoj ravnini brišu se, a u ravnini službenog sjedišta Sinj brojka »1« zamjenjuje se brojkom »2«.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/94-01/6
Urbroj: 514-05-04-00-16
Zagreb, 20. travnja 2000.

Ministar
prof. dr. Stjepan Ivanišević, v. r.