Odluka o razrješenju zamjenice predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i savjetnice Predsjednika Republike Hrvatske za politička pitanja

NN 46/2000 (3.5.2000.), Odluka o razrješenju zamjenice predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i savjetnice Predsjednika Republike Hrvatske za politička pitanja

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1054

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske te članka 6. Odluke o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 86/94 i 24/00), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE I SAVJETNICE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA POLITIČKA PITANJA

VESNA ŠKARE OŽBOLT razrješuje se dužnosti zamjenice predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i dužnosti savjetnice Predsjednika Republike Hrvatske za politička pitanja, na osobni zahtjev.

Ova Odluka stupa na snagu 30. travnja 2000. godine.

Broj: 01-081-00-1176/2
Zagreb, 25. travnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.