Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini

NN 46/2000 (3.5.2000.), Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1063

Na temelju članka 2. Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 36/91) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2000. godine, donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU OD ZABRANE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE PRAVNIH OSOBA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SLOVENIJI, REPUBLICI MAKEDONIJI I BOSNI I HERCEGOVINI

I.

Izuzimaju se od zabrane raspolaganja nekretnine iz članka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 36/91) na kojima pravo korištenja, raspolaganja ili upravljanja imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini, a koje su stečene naplatnim pravnim putem, ako je to u interesu Republike Hrvatske, njenih građana ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da u svakom pojedinom slučaju raspolaganja nekretninama iz točke I. ove Odluke utvrdi jesu li ispunjeni uvjeti propisani tom točkom i postoje li kakve pravne zapreke, te na temelju toga, i prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva gospodarstva i Državnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske, izda suglasnost za raspolaganje tim nekretninama.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 940-01/00-03/05
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 27. travnja 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.