Dopuna Liste arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 47/2000 (5.5.2000.), Dopuna Liste arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1079

Na temelju članka 5. stavka 3. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, broj 113/93 - pročišćeni tekst i 84/96), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 12. sjednici 27. travnja 2000. utvrdio je

DOPUNU LISTE ARBITARA

U POSTUPCIMA BEZ MEĐUNARODNOG ELEMENTA PRED STALNIM IZBRANIM SUDIŠTEM PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

U Listi arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, broj 130/97) dodaju se pod rednim brojevima 91. do 94. sljedeće osobe:

»91. Crnić dr. Jadranko, sudac Ustavnog suda u mirovini, Josipa Zorića 28, Dugo Selo

92. Petrović dr. Siniša, docent, Pravni fakultet, Trg maršala Tita 14, Zagreb

93. Simonetti dr. Petar, profesor, Pravni fakultet, Hahlić 6, Rijeka

94. Žuvela Mladen, sudac Ustavnog suda u mirovini, Savska cesta 1a, Zagreb.«

Broj: I-55/81/6-2000.
Zagreb, 27. travnja 2000.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.