Uredba o izmjeni Uredbe za provedbu Carinskog zakona

NN 49/2000 (12.5.2000.), Uredba o izmjeni Uredbe za provedbu Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1106

Na temelju članka 13., članka 20. stavka 2., članka 27., članka 48., članka 69., članka 73. stavka 2., članka 78. stavka 3., članka 81. stavka 4., članka 84. stavka 3., članka 88. stavka 1. i 5., članka 97., članka 107. stavka 2., članka 110. stavka 3., članka 129. stavka 4., članka 139., članka 149., članka 150. stavka 2., članka 169. stavka 3., članka 179. stavka 4., članka 181. stavka 4., članka 185., stavaka 3. i 5., članka 187. stavka 4., članka 189., članka 194. stavka 3., članka 221. stavka 5., članka 226. stavka 3., članka 229. stavka 3., članka 235., članka 236. i članka 257. stavka 2. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99 i 94/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2000. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Uredbi za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 144/99) u članku 87. stavak 7. briše se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/98-02/04
Urbroj: 5030116-00-9
Zagreb, 11. svibnja 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v. r.