Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

NN 49/2000 (12.5.2000.), Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1107

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 34/95 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2000. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O GRANIČNIM
PRIJELAZIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Uredbi o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 97/96, 7/98, 81/99, 91/99 i 110/99) u članku 12. točka 2. naziv graničnog prijelaza: »Lička Kaldrma - Martin Brod« mijenja se i glasi: »Ličko Dugo polje - Martin Brod«.

U točki 6. istog članka naziv graničnog prijelaza »Gunja - Brčko« mijenja se i glasi »Drenovci - Brčko«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/94-01/02
Urbroj: 5030109-00-2
Zagreb, 11. svibnja 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.