Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog kovanog novca "10. Obljetnica konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora 30. V. 1990. - 30. V. 2000."

NN 50/2000 (17.5.2000.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog kovanog novca "10. Obljetnica konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora 30. V. 1990. - 30. V. 2000."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1121

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata (»Narodne novine« br. 91A/93. i 36/98.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. svibnja 2000. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOG KOVANOG NOVCA »10. OBLJETNICA KONSTITUIRANJA HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA 30. V. 1990. - 30. V. 2000.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje prigodni zlatni kovani novac obilježavajući 10. obljetnicu konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora, 30. svibnja 1990. - 30. svibnja 2000. Dana 30. svibnja 1990., nakon provedenih neposrednih višestranačkih izbora u proljeće 1990., konstituiran je demokratski, višestranački Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 500 kuna, u količini od 500 komada i u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna.

3. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac od 500 kuna imat će masu od 3,5 grama i promjer od 18 milimetara.

4. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s lica izgleda ovako: u sredini je prikaz pročelja zgrade Sabora. Iznad prikaza pročelja položen je hrvatski povijesni grb. Lijevo od povijesnog grba ispisan je u dva retka nadnevak »30. V. 1990.«, dok je desno od povijesnog grba ispisan nadnevak, također u dva retka, »30. V. 2000.«. Ispod prikaza pročelja zgrade Sabora, u donjem polukrugu, ispisan je u tri retka tekst »HRVATSKI DRŽAVNI SABOR«.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s naličja izgleda ovako: na kružnoj plohi prikaz je velike saborske vijećnice u trenutku zasjedanja Zastupničkog doma. Uz rub gornjeg polukruga, u središnjem dijelu, prikaz je grba Republike Hrvatske, dok je lijevo i desno od prikaza grba ispisan, polukružno uz rub, tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. Godina izdanja 2000. ispisana je tako da su prve dvije znamenke, »20«, ispisane u središnjem dijelu, uz lijevi rub plohe naličja, dok su druge dvije znamenke, »00.«, ispisane u središnjem dijelu, uz desni rub plohe naličja. Oznaka nominalne vrijednosti »500« i naziv novčane jedinice »KUNA« ispisane su uz rub donjeg polukruga, u središnjem dijelu.

6. Obod prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna je gladak.

7. Autor idejnoga i likovnog rješenja za lice ovoga zlatnoga kovanog novca od 500 kuna je Kuzma Kovačić, akademski kipar, dok je autor idejnoga i likovnog rješenja za naličje ovoga zlatnoga kovanog novca od 500 kuna Kažimir Hraste, akademski kipar.

8. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 650,00 kuna za komad.

9. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 22. svibnja 2000. godine.

10. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 544/2000.
Zagreb, 10. svibnja 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. Marko Škreb, v. r.