Odluka o imenovanju predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

NN 53/2000 (26.5.2000.), Odluka o imenovanju predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1182

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske te članka 3. Odluke o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 86/94 i 24/00), donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA
UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ŽELJKO DOBRANOVIĆ, dipl. ing. imenuje se predstojnikom Ureda Predsjednika Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-00-1600/1
Zagreb, 22. svibnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.