Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i danicom Urbr. 01-012-00-18/2 od 24. svibnja 2000.

NN 54/2000 (31.5.2000.), Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i danicom Urbr. 01-012-00-18/2 od 24. svibnja 2000.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1195

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog ministra obrane i Državnog povjerenstva za vojna odlikovanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.
S LENTOM I DANICOM

Za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Hrvatske vojske, te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske

1. MARTIN (Matin) ŠPEGELJ, general zbora,

Glavni stožer OS RH, GS OSRH

2. ANTON (Jurjev) TUS, general zbora,
Glavni stožer OS RH, GS OSRH

Urbroj: 01-012-00-18/2
Zagreb, 24. svibnja 2000.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA HRVATSKE
Vrhovnik
Stjepan Mesić, v. r.