Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 55/2000 (1.6.2000.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1219

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. svibnja 2000.

Broj: 01-081-00-1704/2
Zagreb, 29. svibnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99.) u članku 185. riječi: »šest mjeseci od dana objave u »Narodnim novinama« zamjenjuju se riječima: »1. svibnja 2001.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/00-01/01
Zagreb, 26. svibnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.