Odluka o imenovanju članova Vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA"

NN 56/2000 (6.6.2000.), Odluka o imenovanju članova Vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA"

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1231

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 7. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji »HINA« (»Narodne novine«, br. 31/90.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. lipnja 2000., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA
HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE »HINA«

Za članove Vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije »HINA« imenuju se

dr. sc. BORISLAV GRALJUK,

ŽELIMIR JANJIĆ,

dr. sc. ZLATKO KRAMARIĆ,

LJUBICA LALIĆ,

DORICA NIKOLIĆ,

VESNA PODLIPEC,

NENAD STAZIĆ,

mr. sc. NEVIO ŠETIĆ,

VESNA ŠKARE-OŽBOLT

dr. sc. TONČI TADIĆ.

Klasa: 021-13/00-06/13
Zagreb, 1. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.