Ispravak Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

NN 56/2000 (6.6.2000.), Ispravak Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

1257

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj objavljenom u »Narodnim novinama« broj 51 od 19. svibnja 2000. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O UPORABI JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 18. stavku 1. i 9. retku umjesto riječi: »dvojezično ili višejezično« trebaju stajati riječi: »a na zahtjev građanina dvojezično ili višejezično«.

Klasa: 016-01/00-01/01
Zagreb, 31. svibnja 2000.

Tajnica
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

___________
Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj