Ispravak Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

NN 56/2000 (6.6.2000.), Ispravak Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

1258

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 51 od 19. svibnja 2000. te se daje

ISPRAVAK

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA

U članku 7. stavku 2. umjesto riječi: »upravo prvenstva« trebaju stajati riječi: »pravo prvenstva«.

U članku 18. umjesto riječi: »o školskim« trebaju stajati riječi: »u školskim«.

Klasa: 016-01/00-01/02
Zagreb, 31. svibnja 2000.

Tajnica
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

___________
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina