Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 57/2000 (9.6.2000.), Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1261

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-1855/2
Zagreb, 5. lipnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 128/99.) u članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti opće akte u skladu s odredbama ovoga Zakona.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-02/00-01/01
Zagreb, 1. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.