Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 59/2000 (16.6.2000.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

1326

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora objavljenom u »Narodnim novinama« broj 55 od 1. lipnja 2000., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

U članku 1. umjesto riječi: »svibnja« treba stajati riječ: »siječnja«.

Klasa: 730-04/00-01/01
Zagreb, 12. lipnja 2000.

Tajnica
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

___________
Zakonu o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora