Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2000."

NN 64/2000 (5.7.2000.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2000."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1430

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95. – pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 28. lipnja 2000. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2000.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2000.« izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 37/94, 44/94. i 68/94.) s istovjetnim osnovnim obilježjima (izuzev godine kovanja) utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka, na naličju kovanog novca (»Narodne novine« br. 47/95.) pušta se u optjecaj 12. srpnja 2000. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 547/2000.
Zagreb, 28. lipnja 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. Marko Škreb, v. r.