Odluka o odlikovanju msgr. Josipa Bandere Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 65/2000 (7.7.2000.), Odluka o odlikovanju msgr. Josipa Bandere Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1434

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se

odlikuje

msgr. Josip Bandera

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
KATARINE ZRINSKE

za osobit doprinos u svećeničkom, kulturnom
i dru­štvenom djelova­nju, a prigodom 60. ob­ljetnice svećeničke službe.

 

 

Broj: 01-051-00-13-6-2/1
Zagreb, 27. lip­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.