Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

NN 69/2000 (17.7.2000.), Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1512

Na teme­­lju članka 8. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice »Narodne novine«, br. 34/95 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srp­­nja 2000. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Uredbi o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 97/96, 7/98, 81/99, 91/99 i 110/99), u članku 18. točka 2. mije­­nja se i glasi:

»2. Granični prijelazi za cestovni promet sa Saveznom Re­pub­likom Jugoslavijom – Republikom Crnom Gorom:

2.1. Stalni međunarodni granični prijelaz I. kate­gorije:

I. Karasovići – Sutorina.

2.2. Stalni međudržavni granični cestovni prijelaz II. kate­gorije:

I. Vita­­ljina – Njivice.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/94-01/02
Urbroj: 5030109-00-5
Zagreb, 13. srp­­nja 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.