Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore objavljenog u "Narodnim novinama", br. 26/95 i Statutarne odluke objavljene u "Narodnim novinama", br. 32/96 i Izmjene i dopune objavljene u (objavljene u »Narodnim novinama« br. 112/99) usvojene na V. redovnoj skupštini javnih bilježnika 27. svibnja 2000. godine

NN 69/2000 (17.7.2000.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore objavljenog u "Narodnim novinama", br. 26/95 i Statutarne odluke objavljene u "Narodnim novinama", br. 32/96 i Izmjene i dopune objavljene u (objavljene u »Narodnim novinama« br. 112/99) usvojene na V. redovnoj skupštini javnih bilježnika 27. svibnja 2000. godine

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

1524

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE
(objavljenog u »Narodnim novinama« br. 26/95) i
 STATUTARNE ODLUKE
(objavljene u »Narodnim novinama« br. 32/96) i 
Izmjene i dopune (objavljene u »Narodnim novinama« br. 112/99) 
usvojene na V. redovnoj skupštini javnih bilježnika 27. svibnja 2000. godine

Članak 1.

Mijenja se članak 48. u stavku 2. tako da glasi:

»U glasilu se objavljuju odluke, akti i obavijesti tijela Komore, te stručni i znanstveni radovi iz područja djelatnosti javnobilježničke službe.«

Članak 2.

Mijenja se stavak 2. točka 3. članka 50. tako da glasi:

»Naknade ovjera i potvrda upisnika i ostali prihodi i doprinosi temeljem odluke Skupštine odnosno Upravnog odbora.«

Predsjednik
Hrvatske javnobilježničke komore
Ante Ilić, v. r.