Rješenje o razrješenju glavnog i odgovornog urednika Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA"

NN 70/2000 (18.7.2000.), Rješenje o razrješenju glavnog i odgovornog urednika Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1534

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), i članka 11. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji »HINA« (»Narodne novine«, broj 31/90), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 13. srp­nja 2000. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE »HINA«

Razrješuje se BENJAMIN TOLIĆ dužnosti glavnog i odgovornog urednika Hrvatske izvještajne novinske agencije »HINA«.

Klasa: 080-02/00-02/204
Urbroj: 50304/2-00-01
Zagreb, 13. srp­nja 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.