Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

NN 73/2000 (21.7.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1584

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financira­nju jedinica lokalne samouprave i uprave, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 13. srp­nja 2000.

Broj: 01-081-00-2538/2
Zagreb, 19. srp­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financira­nju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«, br. 117/93. i 69/97.), članak 23. mije­nja se i glasi:

»(1) Porez na priređiva­nje zabavnih, športskih i drugih priredaba za koje se naplaćuju ulaznice, plaćaju priređivači priredaba.

(2) Porez iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se na ulaznice za kazališne predstave, kino predstave, muzeje i druge kulturne priredbe te na gospodarske priredbe i izložbe.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. rujna 2000.

Klasa: 015-01/00-01/02
Zagreb, 13. srp­nja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.