Odluka o odlikovanju Njezine Ekscelencije Madeleine Korbel Albright, državne tajnice Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 83/2000 (25.8.2000.), Odluka o odlikovanju Njezine Ekscelencije Madeleine Korbel Albright, državne tajnice Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1719

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se

odlikuje

Njezina Ekscelencija

Madeleine Korbel Albright

Državna tajnica

VELEREDOM KRALJICE JELENE
S LENTOM I DANICOM

za iznimno značajan doprinos u potica­nju demokratskih pro­mjena u Republici Hrvatskoj, rješava­nju i stabilizaciji krize u jugo­istočnoj Europi, te za jača­nje hrvatsko-američkih odnosa na nače­lima partnerstva

Broj: 01-051-00-2-1/1
Zagreb, 21. srp­nja 2000.

Republike Hrvatske
Stjepan
Predsjednik
Mesić, v. r.