Odluka o odlikovanju Capricia Penavic Marshall Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 83/2000 (25.8.2000.), Odluka o odlikovanju Capricia Penavic Marshall Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 1723

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se

odlikuje

Capricia Penavic Marshall

REDOM DANICE HRVATSKE
S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za doprinos razvija­nju prijate­ljskih odnosa između Republike Hrvatske i Sjedi­njenih Američkih Država

Broj: 01-051-00-13-6-3/1
Zagreb, 21. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.