Odluka o razrješenju Nike Bezmalinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 85/2000 (1.9.2000.), Odluka o razrješenju Nike Bezmalinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE


1744
Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

NIKO BEZMALINOVIĆ razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj, sa sjedištem u Bukureštu te dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu.
Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2000.
Broj: 01-081-00-2599/2
Zagreb, 24. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.