Odluka o razrješenju dr. Ivana Ilića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 85/2000 (1.9.2000.), Odluka o razrješenju dr. Ivana Ilića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1748
Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI AUSTRIJI

dr. IVAN ILIĆ razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Beču.
Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2000.
Broj: 01-081-00-2603/2
Zagreb, 24. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.