Odluka o razrješenju Miroslava Međimorca dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 85/2000 (1.9.2000.), Odluka o razrješenju Miroslava Međimorca dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1756
Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

MIROSLAV MEĐIMOREC razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu te dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajn, sa sjedištem u Bernu.
Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2000.
Broj: 01-081-00-2611/2
Zagreb, 24. srpnja 2000.


Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.