Odluka o razrješenju dr. Zdenka Škrabala dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 85/2000 (1.9.2000.), Odluka o razrješenju dr. Zdenka Škrabala dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1761
Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI MAĐARSKOJ

dr. ZDENKO ŠKRABALO razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa sjedištem u Budimpešti.
Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2000.
Broj: 01-081-00-2616/2
Zagreb, 24. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.