Odluka o razrješenju dr. Drage Štambuka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 85/2000 (1.9.2000.), Odluka o razrješenju dr. Drage Štambuka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1762
Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

dr. DRAGO ŠTAMBUK razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, te dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u sljedećim državama: Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Republici Sudan, Hašemitskoj Kraljevini Jordan, Državi Katar, Libanonskoj Republici, Sirijskoj Arapskoj Republici, Državi Kuvajt, Državi Bahrein, Republici Jemen, Sultanatu Oman, Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji i Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa sjedištem u Kairu.
Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2000.
Broj: 01-081-00-2617/2
Zagreb, 24. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.