Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda

NN 89/2000 (13.9.2000.), Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

1822

OBJAVA

O UPISU U POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA

Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva na teme­lju članka 38. stavka 3., Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98.), te članka 14. stavka 5., Pravilnika o kakvoći meda i drugih pčeli­njih proizvoda (»Narodne novine« 20/00.) objav­ljuje Popis laboratorija koji su ovlašteni za ispitiva­nje udovo­ljava­nju teme­ljnim zahtjevima kakvoće meda i drugih pčeli­njih proizvoda.

OVLAŠTENI LABORATORIJI:

1. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Centar za kontrolu namirnica, Zagreb, Jagićeva 31;

2. Zavod za javno zdravstvo Osječko-bara­njske županije,

Osijek, Fra­nje Krežme 1;

3. Podravka d.d., Istraživa­nje i razvoj, Koprivnica, A. Starčevića 32;

4. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar, Kolovare 2.

Klasa: 320-01/00-01/2117
Urbroj: 525-01-00-01
Zagreb, 6. rujna 2000.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.