Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

NN 92/2000 (30.9.2000.), Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1857

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000)  i točke I. Odluke o prestanku Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (»Narodne novine«, broj 83/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2000. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG INFORMATIVNO-KULTURNOG ZAVODA

1. Razrješuje se VESNA ŠKARE OŽBOLT dužnosti pred­sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda.

2. Razrješuje se dr. sc. BRANKO JEREN dužnosti zamjenika predsjednice Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda.

3. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda:

– dr. sc. NEDJELJKO MIHANOVIĆ

– dr. sc. IVO SANADER

– dr. sc. MILENA ŽIC FUCHS

– mr. sc. BOŽO BIŠKUPIĆ

– dr. sc. LJUBOMIR ANTIĆ

– IVAN HERAK

– IVICA VRKIĆ.

Klasa: 080-02/00-02/224
Urbroj: 50304/2-00-01
Zagreb, 14. rujna 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.