Ispravak Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

NN 101/2000 (13.10.2000.), Ispravak Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

1986

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o povlasticama u unutar­njem putničkom prometu objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 97 od 30. rujna 2000., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

U članku 2. stavku 1. točki 3. umjesto riječi: »gluhoslijepe osobe s mentalnom retardacijom« trebaju stajati riječi: »gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom«.

Klasa: 340-01/00-01/01
Zagreb, 12. listopada 2000.

Tajnica
Hrvatskoga državnog sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

_________
Zakon o povlasticama u unutar­njem putničkom prometu