Izmjene i dopune Stručno-teorijskog i praktičnog dijela Programa (naukovanje) za zanimanje dimnjačar

NN 104/2000 (20.10.2000.), Izmjene i dopune Stručno-teorijskog i praktičnog dijela Programa (naukovanje) za zanimanje dimnjačar

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

 

2047

Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi

IZMJENE I DOPUNE

STRUČNO–TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG DIJELA PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR

U službenom listu Republike Hrvatske »Narodne novine« br. 84 od 18. kolovoza 1997. mijenja se tekst na stranici:

– 2920 u tabeli “A. Praktični dio naukovanja” briše se naslov tabele “I. godina naukovanja”

– 2932 u glavi “IV. Nastavni plan naukovanja” tabela “Nastavni plan” mijenja se i glasi:

_______________________________________________________________

	Nastavni predmeti		  Sati godišnje
					I.	II.	III.
_______________________________________________________________
	A. Praktični dio naukovanja	 1080	 1080	960 
	B. Teorijski dio naukovanja
		i vježbe		 280	 280	224 
	1. Tehnologija zanimanja	 140	 175	128
	2. Stručni račun		  70	  70	 64
	3. Tehničko crtanje		  70	  35	 32
_______________________________________________________________	
	Ukupno A+B	 		 1360  1360  1216
_______________________________________________________________	


Klasa: 311–01/00–01/126
Urbroj: 515–01–00–02
Zagreb, 13. srpnja 2000.

Ministar
 Željko Pecek, v. r.