Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2000."

NN 104/2000 (20.10.2000.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2000."

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

 

2069

Na teme­lju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 11. listopada 2000. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2000.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2000.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u količini od 1000 kompleta.

3. Kovani novac kuna i lipa uložen u numizmatičke komplete bit će izrađen u tehnici kova­nja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja, te zata­ljen u plastične omote pravokutnog oblika dimenzija 166¤111 mm.

4. Izgled kovanog novca kuna i lipa u numizmatičkim kompletima identičan je opisu kovanog novca kuna i lipa iz Odluke o apoenima i osnovnim obi­lježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima bi­ljaka i životi­nja na licu i naličju kovanog novca (»Narodne novine« broj 47/95), s tim da će kovani novac nositi godinu kova­nja »2000.«.

5. Numizmatički kompleti kovanog novca Republike Hrvat­ske kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2000.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna za komplet.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu, te posredstvom banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 559/2000.
Zagreb, 11. listopada 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.