Odluka o dodjeli odlikovanja prof. dr. sc. Žarku Dolinaru Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

NN 98/2000 (3.10.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja prof. dr. sc. Žarku Dolinaru Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1918

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se
prof. dr. sc. Žarko Dolinar

odlikuje

za osobite zasluge u športu, a u prigodi 80. ob­ljetnice života

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM FRANJE BUČARA

Broj: 01-051-00-13-5-1/1
Zagreb, 15. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.