Pravilnik Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2130

Na temelju članka 5., 6., 15. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

REDA PETRA ZRINSKOG
I FRANA KRSTE FRANKOPANA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana (u daljnjem tekstu: Red), izgled i opis isprave o dodjeli Reda, način isticanja Reda te druga pitanja od značenja za Red.

Članak 2.

Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Red temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima deseto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima kao časni znak vječnoga spomena poginulima za hrvatsku državu u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima nestalim  tijekom Domovinskog rata.

Članak 4.

Red se sastoji od znaka Reda položenog na Danicu i pločice.

Znak Reda čini središnji grb Republike Hrvatske položen na okomiti mač iz čije krsnice izlazi vijenac tropleta isprepletena hrastovim lišćem.

Za poginule znak Reda je zlatne boje, a za nestale srebne.

Znak Reda je položen u središnji dio posrebrene Danice promjera 55 mm, s dvanaest krakova.

Na glatkom naličju Danice za poginule je geslo: navik ON živi ki zgine pošteno.

Pločica je visine 20 mm i širine 61 mm i na njoj je ugravirano ime i prezime. Naličje pločice je glatko.

Za poginule pločica je pozlaćena i ima ispod imena i prezimena geslo Reda: »Navik on živi ki zgine pošteno«.

Za nestale pločica je posrebrena.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Reda.

Članak 5.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na pergament shamoa papiru (160 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Isprava za poginule

Sadržaj isprave je na podlozi po rubu urešenoj tropletom i uglovnim tropletim uresom i središnjom podlogom grba Republike Hrvatske iznad mača prekrižena maslinovom grančicom, u svjet­lom podtisku isprave. U zaglavlju isprave je tekst:

-za varijantu u ratu: »u obrambenom domovinskom ratu 1990. – 1995«;

-za varijantu u izravnoj ratnoj opasnosti: »u izravnoj ratnoj opasnosti«;

-za varijantu u miru: »u iznimnim okolnostima«.

Ispod prvog retka zaglavlja je slijedeći tekst: “za neovisnu i suverenu hrvatsku državu / republiku hrvatsku”

Ispod zaglavlja je tekst: položio je život / (ime i prezime poginulog) / njemu u čast predsjednik Republike Hrvatske / dodjeljuje / Red Zrinskog i Frankopana / s pozlaćenim pleterom / obitelji / (prezime obitelji) / U ZAGREBU, datum. / predsjednik republike hrvatske / (ime i prezime predsjednika Republike Hrvat­ske) / (potpis predsjednika Republike Hrvatske).

Isprava za nestale

Sadržaj isprave je na podlozi po rubu urešenoj tropletom i uglovnim tropletim uresom i središnjom podlogom grba Republike Hrvatske iznad mača prekrižena maslinovom grančicom, u svjetlom podtisku isprave. U zaglavlju isprave je tekst:

-za varijantu u ratu: »u obrambenom domovinskom ratu 1990. – 1995«;

-za varijantu u izravnoj ratnoj opasnosti: »u izravnoj ratnoj opasnosti«;

-za varijantu u miru: »u iznimnim okolnostima«.

Ispod prvog retka zaglavlja je sljedeći tekst: »za neovisnu i suverenu hrvatsku državu / republiku hrvatsku«

Ispod zaglavlja je tekst: nestao je / (ime i prezime nestalog) / njemu u čast predsjednik Republike Hrvatske / dodjeljuje / Red Zrinskog i Frankopana / s posrebrenim pleterom / obitelji / (prezime obitelji) / U ZAGREBU, datum. / predsjednik republike hrvat­ske / (ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske) / (potpis predsjednika Republike Hrvatske).

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Ukoliko se ustanovi da je neki od nestalih odlikovan sa srebrnim znakom Reda poginuo, Odjel za odlikovanja i priznanja Ureda predsjednika Republike (u daljnjem tekstu: Odjel) zamjenjuje srebrni znak Reda s pozlaćenim znakom Reda.

Ukoliko se ustanovi da se neki od nestalih odlikovan Redom sa srebrnim znakom Reda vrati u Domovinu, odlikovani vraća Red Odjelu.

Članak 7.

Red ističu obitelji odlikovanih osoba prilikom svečanih prigoda posvećenih uspomeni na odlikovanoga. Potrebito je obratiti pozornost na primjerenost prigode, način isticanja/izlaganja, izgled, ponašanje i dostojanstvo sudionika te važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Članak 8.

Predsjednik Republike uručuje Red osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uruče­nje Reda.

Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Reda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministri i župani te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Prilikom uručenja Reda obitelj odlikovanog dobiva uz Red i ispravu te kutiju za Red.

Članak 9.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti obitelji odlikovanih Redom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-051-00-3281/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.