Odluka o postavljenju Celestina Sardelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

NN 109/2000 (7.11.2000.), Odluka o postavljenju Celestina Sardelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2146

Na teme­lju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), donosim

ODLUKU

 

kojom postav­ljam CELESTINA SARDELIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Repub­lici Sloveniji, sa sjedištem u Ljub­ljani.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-00-3667/2
Zagreb, 30. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.