Odluka o postavljenju dr. Stanka Nicka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

NN 109/2000 (7.11.2000.), Odluka o postavljenju dr. Stanka Nicka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE


2147

Na teme­lju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), donosim

ODLUKU

 

kojom postav­ljam dr. STANKA NICKA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Ma­đarskoj, sa sjedištem u Budimpešti.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2000.

Broj: 01-081-00-3548/2
Zagreb, 27. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.