Odluka o postavljenju Drage Kraljevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici

NN 109/2000 (7.11.2000.), Odluka o postavljenju Drage Kraljevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE


2153

Na teme­lju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DRAGU KRALJEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-00-3692/2
Zagreb, 31. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.