Odluka o postavljenju dr. Ivana Grdešića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

NN 112/2000 (15.11.2000.), Odluka o postavljenju dr. Ivana Grdešića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2202

Na teme­lju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. IVANA GRDEŠIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedi­njenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-00-3743/2
Zagreb, 6. studenoga 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.