Odluka o postavljenju Ljubomira Čučića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji

NN 112/2000 (15.11.2000.), Odluka o postavljenju Ljubomira Čučića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2210

Na teme­lju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam LJUBOMIRA ČUČIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Belgiji, sa sjedištem u Bruxellesu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-00-3819/2
Zagreb, 9. studenoga 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.