Odluka o postavljenju Dražena Vukova Colića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji

NN 112/2000 (15.11.2000.), Odluka o postavljenju Dražena Vukova Colića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2212

Na teme­lju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DRAŽENA VUKOVA COLIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Beču.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-00-3821/2
Zagreb, 9. studenoga 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.