Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna posvećenog 2000.godini

NN 112/2000 (15.11.2000.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna posvećenog 2000.godini

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2220

Na teme­lju članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. studenoga 2000. godine, donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA
OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA
POSVEĆENOG 2000. GODINI

1. Hrvatska narodna banka u povodu obi­lježava­nja jubileja 2000. godine izdaje prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 300 000 komada i u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra prigodnoga optjecajnoga kovanog nov­ca od 25 kuna izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten je izrađen od slitine srebrnasta sjaja koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama.

Jezgra prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama.

Prsten prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna ima unutar­nji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s lica izgleda ovako: unutar jezgre kovanog novca prikaz je fetusa kao univerzalnog simbola ljudskog života koji je središ­njica tisuć­ljeća koje završava i novog tisuć­ljeća koje započi­nje, a što je simbolizirano prikazom niza zraka unutar jezgre prstena kovanog novca. Unutar do­nje­ga središ­nje­g dijela prstena kovanog novca istaknuta je godina »2000.«.

6. Prigodni optjecani kovani novac od 25 kuna s naličja izgleda ovako: u središ­njem dijelu jezgre kovanog novca brojčana je oznaka nominalne vrijednosti »25«. Kroz konture brojaka vidi se kuna zlatica okrenuta na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U do­njemu središ­njem dijelu prstena kovanog novca grb je Republike Hrvatske. Na kružnu površinu prstena lijevo od grba položena je grančica lovora u cvatu, a desno grančica hrasta luž­njaka s plodovima. U gor­njoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

7. Obod prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna je gladak.

8. Autor idejnoga i likovnog rješe­nja je Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 561/2000.
Zagreb, 8. studenoga 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.