Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna posvećenog 2000. godini

NN 112/2000 (15.11.2000.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna posvećenog 2000. godini

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2221

Na teme­lju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 35/95. – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. studenoga 2000. godine donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA POSVEĆENOG 2000. GODINI

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna posvećen 2000. godini izdan u skladu s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 37/94., 44/94 i 68/94.) s osnovnim obi­lježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obi­lježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna posvećenog 2000. godini, pušta se u optjecaj 27. studenoga 2000. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 562/2000.
Zagreb, 8. studenoga 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.