Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske koja se dodjeljuje Savezu društava naša djeca Hrvatske

NN 126/2000 (15.12.2000.), Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske koja se dodjeljuje Savezu društava naša djeca Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
HRVATSKE

2335

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se

Pove­lja Republike Hrvatske

dodje­ljuje

SAVEZU DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE

za izniman doprinos uspješnom razvoju i odgoju djece, kroz promi­džbu i ostvariva­nje prava djeteta, organizira­nje raznovrsnih dječjih aktivnosti u slobodnom vremenu, pruža­nje pomoći rodite­ljima i djeci, a u prigodi 50. ob­ljetnice uteme­lje­nja.

Broj: 01-051-00-19-1/1
Zagreb, 6. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.